ENFRA aruanded

Projekti ENFRA lõpparuannetega saate tutvuda siin:

1. Lahtvee, V. Allik, A., Annuk, A., Heinap, J., Jüssi, M., Kallaste, T.,Kirsimaa, K., Klein, K., Kuldna, P., Nõmmann, T., Oisalu, S., Remmelgas, L., Uiga, J., Piirsalu, E., Poltimäe, H., Tuhkanen, H., (2015), Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia – lõpparuanne. SEI Tallinn, Eesti Maaülikool, Balti Keskkonnafoorum, Fridjof Nanseni Instituut. Tallinn-Tartu, 724 lk.

2. Lahtvee, V. Allik, A., Annuk, A., Heinap, J., Jüssi, M., Kallaste, T.,Kirsimaa, K., Klein, K., Kuldna, P., Nõmmann, T., Oisalu, S., Remmelgas, L., Uiga, J., Piirsalu, E., Poltimäe, H., Tuhkanen, H., (2015), Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise riiklik strateegia aastateks 2017-2030 (visiooniga aastani 2100), valdkondade ülevaated. SEI Tallinn, Eesti Maaülikool, Balti Keskkonnafoorum, Fridjof Nanseni Instituut. Tallinn-Tartu, 30 lk.

3. Lahtvee, V. Allik, A., Annuk, A., Heinap, J., Jüssi, M., Kallaste, T.,Kirsimaa, K., Klein, K., Kuldna, P., Nõmmann, T., Oisalu, S., Remmelgas, L., Uiga, J., Piirsalu, E., Poltimäe, H., Tuhkanen, H., (2015), Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise riiklik strateegia aastateks 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) rakendusplaan. SEI Tallinn, Eesti Maaülikool, Balti Keskkonnafoorum, Fridjof Nanseni Instituut. Tallinn-Tartu.

4. Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, Keskkonnaministeerium. Tallinn 2016, 50 lk.

Teemakohast lisainfot leiab ka Keskkonnaministeeriumi kliimamuutustega kohanemise arengukava lehelt. 

 

© 2023 Copyright SEI Tallinn