Kliimamuutus toob Eesti taristu-ja energiasektorile nii positiivseid kui negatiivseid mõjutusi

Läbi viidud uuringutest selgus, et aastani 2100 prognoositud kliimategurite väärtuste muutuste mõjud taristule ja energiasektorile võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed, tasakaalustades ja nullides üksteise mõju.

Nii võib positiivse mõjuna aasta keskmine temperatuuritõus tuua kaasa mõningase kütmisvajaduse languse talveperioodil, kuid negatiivse mõjuna võib suureneda suvine jahutamisvajadus. Samuti võib sademete kasv mõjutada negatiivselt hoonete sisekliimat, efektiivsust ja suurendada hallituse riski. Siiski on kuni aastani 2030 kliimamuutuste mõju taristule ja energiasektorile pea olematu, muutudes märgatavamaks sajandivahetuse lähenedes.

Tutvu lähemalt kliimamuutuste mõjude uuringu tulemustega Eesti taristu-ja energiasektoris klikates Valdur Lahtvee ettekandele juhtkomisjoni istungil: Eesti kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia koostamine taristule ja energiasektorile - ENFRA 

Augustis on aga ees Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia lõppseminar, mille kava ja kutse leiad siit.

 

© 2023 Copyright SEI Tallinn