Kutse konverentsile "Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine"

Kutsume Teid osa võtma 20. märtsil Hotell Euroopas (Paadi 5, Tallinn), algusega kell 10:30 toimuvast konverentsist “Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine“.

Konverents viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" toetusel eelmääratletud projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“ raames. Konverentsi eesmärgiks on projekti põhjalik tutvustamine asjakohastele ametkondadele ja huvigruppidele, tutvustada Eesti kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia väljatöötamist ja selle vajalikkust. Samuti koguda konverentsi käigus kliimamuutustega kohandumise riikliku strateegia paremaks väljatöötamiseks kohalikku teavet läbi interaktiivse grupitöö (vt. kava).  

Konverentsile registreerimine on lõppenud. 

Konverentsikava

© 2023 Copyright SEI Tallinn