Noored tutvusid Riigikogus kliimamuutuste teemadega

6. novembril toimus Riigikogus 9-12.klassi õpilastele seminar kliimamuutuste teemal  - noored said infot oodatavate kliimariskide kohta Eestis ja said teada, mida saab teha kliimamuutuste ärahoidmiseks.
 
Noored allkirjastasid ka deklaratsiooni, millega nõuavad, et Eesti võitleks efektiivsemalt kliimamuutuste vastu ja näitaks sellega ka eeskuju maailmale. Deklaratsioon anti samal päeval üle keskkonnaminister Marko Pomerantsile ja Rainer Vakrale.
 
Üritus toimus MTÜ Mondo, Eestimaa Looduse Fondi ja Unesco Eesti rahvusliku komisjoni eestvedamisel. SEI Tallinna kliima ja energia programmi assistent Kerli Kirsimaa andis noortele ENFRA projekti põhjal ülevaate võimalikest kliimamuutustest Eestis ja kliimamuutustega kohanemise vajadusest.

Kerli Kirsimaa ettekandega saab tutvuda siin: Kuidas kliimamuutus mõjutab Eestit ja miks tuleb kliimamuutusega kohaneda

© 2023 Copyright SEI Tallinn